Stopa mennicza za Zygmunta Augusta

Polski system monetarny

Data obowiązywania: od 1544r. (nie dalej niż 1558r.)
Podstawa prawna: ??.
Obszar obowiązywania: mennice gdańska, elbląska, wschowska i wileńska
Grzywna mennicza: 197,684g

Nazwa monety Wartość w
groszach
Próba Waga Ag/moneta Ag/1 grosz
mennica litewska Wilno
grosz na st. pol. 1 VI (0,375) 2,06g 0,772g 0,772g
trojak 3 XIV (0,875) 2,67g 2,337g 0,779
szóstak 6 XIV (0,875) 5,34g 4,675g 0,779
mennica miejska Gdańsk
denar 1/18 I 1/2 (0,094) 0,37g 0,034g 0,618g
szeląg 1/3 III (0,188) 1,24 0,233g <0,699g/td>
grosz 1 VI (0,375) 2,06g 0,772g 0,772g
trojak 3 XIV (0,875) 2,67g 2,337g 0,779g
mennica miejska Elbląg
denar 1/18 I 1/2 (0,094) 0,37g 0,034g 0,618g
mennica miejska Wschowa
denar 1/18 I 1/2 (0,094) 0,37g 0,034g 0,618g

Data obowiązywania: od 1558r. (nie dalej niż 1572r.)
Podstawa prawna: ??.
Obszar obowiązywania: mennice gdańska, elbląska, wschowska i wileńska
Grzywna mennicza: 201,802g

Nazwa monety Wartość w
groszach
Próba Waga Ag/moneta Ag/1 grosz
grosz na st. pol. 1 V 1/2 (0,344) 2,10g 0,723g 0,723g
grosz na st. pol (Tykocin) 1 V 1/2 (0,344) 2,02g 0,694g 0,694g
półtalar 15 XI 3/4 (0,734) 13,92g,221g 19,221g 0,681g
talar 30 XI 3/4 (0,734) 27,83g 20,441g 0,681g

Litewski system monetarny

Data obowiązywania: od 1544r. (nie dalej niż 1558r.)
Podstawa prawna: ??.
Obszar obowiązywania: mennica litewska Wilno
Grzywna mennicza: 197,684g

Nazwa monety Wartość w
groszach
Próba Waga Ag/moneta Ag/1 grosz
mennica litewska Wilno
obol 1/20 I 3/4 (0,109) 0,32g 0,035g 0,693g
denar 1/10 III 1/2 (0,219) 0,32g 0,069g 0,693g
dwudenar 1/5 III 1/2 (0,219) 0,63g 0,139g 0,693g
półgrosz 1/2 VI (0,375) 1,25g 0,469g 0,938g
grosz na st. lit. 1 VI (0,375) 2,50g 0,938g 0,938g

Wartość w groszach odnosi się do groszy litewskich !

Data obowiązywania: od 1558r. (nie dalej niż 1572r.)
Podstawa prawna: ??.
Obszar obowiązywania: mennica litewska Wilno, inflancka
Grzywna mennicza: 201,802g

Nazwa monety Wartość w
groszach
Próba Waga Ag/moneta Ag/1 grosz
mennica litewska Wilno
półgrosz 1/2 V 1/2 (0,344) 1,26g 0,434g 0,867g
półgrosz (Tykocin) V 1/2 1,26g 0,434g 0,867g
grosz na st. lit. 1 V 1/2 (0,344) 2,52g 0,867g 0,867g
dwugrosz 2 XIV (0,875) 1,82g 1,591g 0,795g
trojak Typ II 3 V 1/2 (0,344) 7,21g 2,477g 0,826g
trojak Typ III,IV 3 XIV (0,875) 3,06g 2,675g 0,892g
czworak 4 XIV (0,875) 4,29g 3,757g 0,939g
szóstak 6 V 1/2 14,95g 5,138g 0,856g
mennica inflancka
szeląg 1/6 I 1/2 (0,094) 1,01g 0,095g 0,568g
ferding 1 1/2 V (0,313) 2,80g 0,876g 0,584g
półmarka 3 V (0,313) 5,61g 1,752g 0,584g
marka 6 V (0,313) 11,21g 3,504g 0,584g

Wartość w groszach odnosi się do groszy litewskich !Monety złote

Data obowiązywania: od 1528r.
Podstawa prawna: ?? .
Obszar obowiązywania: wszystkie
Grzywna mennicza: 200,095g

Nazwa monety Wartość w
groszach
Próba Waga Au/moneta Au/1 grosz
dukat 54 0,967 3,57g 3,457g 0,064g
portugał 540 0,967 35,73g 34,565 0,064g

Przeczytaj też:
Trojaki Zygmunta Augusta
System monetarny Zygmunta Augusta